תמונות

נלחם לקבל שחרור. סימין (צילום: מנהלת הליגה)