תמונות

אבוקה באימון האדומים. האווירה מתחממת (רועי גלדסטון)