תמונות

מורגן מאוכזב (מימין). 23 נקודות שלו לא הספיקו (משה חרמון)