תמונות

חיילים עם כומתות שונות עומדים ומרכינים ראש צילום: עדי רם