תמונות

סבע ניפנף את פרנסמן בשער הראשון (משה חרמון)