תמונות

שזירי וסטריק, קם המלפפון על הגנן (ההתאחדות לספורט הנכים)