תמונות

גל מקל עם פישר. צריך לצאת לאירופה לתקופה של שנתיים (אמיר לוי)