תמונות

קיין הפך לכובש המצטיין באנגליה (gettyimages)