תמונות

והוא כבש שער שלישי , יפה בהרבה מהשניים הקודמים (אלן שיבר)