תמונות

קמפיין נעמ"ת - שחר פאר צילום: ישראל מלובני