תמונות

אנחת רווחה קולקטיבית בהיכל נוקיה (אלן שיבר)