תמונות

נמני וטוויטו. הדרבי יוקדש למני לוי (אור שפונדר)