תמונות

שון היה צריך להיות איתם השנה, באצטדיון החדש לו כל כך חיכה (יוסי שק