תמונות

ג, הפתחים הישרים עומדים בניגוד לקשת של המטבח צילום: אילן נחום