תמונות

ההצתה ורצח התינוק הפלסטיני עלי דוואבשה כפר דומא צילום: