תמונות

ספרים בערימה אחד על השני מונחים על דשא צילום: mako