תמונות

בנות העתודה. ניצחון על בולגריה (מור שאולי)