תמונות

סלומון. חסרונו האפשרי מציק לירושלים (משה חרמון)