תמונות

והתקציב, למרות הכל, מאוזן (צילום: אלן שיבר)