תמונות

מרק מוצ'ולסקי, יוניק הנדסה ומיזוג אוויר, צור יגאל