תמונות

חילות האוויר של ישראל ופולין קיימו אימון משותף צילום: דו"צ