תמונות

הוא בטוח מקווה שיהיה מחזור. ברדה (דני מרון)