תמונות

אוהדי שרת נתניה. המשיכו לעודד למרות התוצאה (איתי ישראל)