תמונות

גמר מייג'ור ראשון? ואוורינקה (gettyimages)