תמונות

בית"ר עפה מהגביע. הקריסה נמשכת (אלן שיבר) צפו בתקציר