תמונות

פספוס גדול. שטילוב (gettyimages) צפו בתרגיל הגמר של הישראלי