תמונות

חיילים מפריעים לעיתונאית פלסטינית לדווח צילום: