תמונות

וויאניץ´. דרוקר רוצה לראות את הרכז עם העבר בליגה היוונית אצלו (רוי