תמונות

רד, שחר אבן צור, רוק עצמאות צילום: דרור נחום