תמונות

סוחרת בבורסה בפרנקפורט מגיבה למסכי הנתונים