תמונות

להוכיח עקביות. פרנקו אחרי הזכיה באליפות (אלן שיבר)