תמונות

שמעון פרס, בפעם האחרונה לפני שקדנצית הנשיאות שלו תסתיים, הגיע בהתא