תמונות

סורים - בגבעת הצעקות גבול סוריה ישראל ביום הנכסה צילום: חדשות 2