תמונות

מיכל דליות עם נכדתה לילה צילום: תומר ושחר צלמים