תמונות

דגם האיצטדיון החדש. רומא במגמת עליה (Gettyimages)