תמונות

תמוז במדי אוראל. סיום חיובי לפרשה, מבחינתו