תמונות

ישכיח את ההפסד בדרבי? סאנצ'ס (gettyimages)