תמונות

ליאור ליפשיץ, ראשון טרנר ודזמון פארמר (משה חרמון)