תמונות

ארכיאולוגים: הורדוס התחיל במפעל בניית הכותל, אבל ל צילום: דוברת רשות העתיקות