תמונות

פינקני עולה לסל. "מאוד מאוכזב" (קובי אליהו)