תמונות

אבי לוזון. שיחשוב לפני שהוא מדבר (אלן שיבר)