תמונות

ווי ליסט ביתילי, כיסא ארו טבעי צילום: ישראל כהן