תמונות

בן שמעון וחניכיו מול ברואה, זה יספיק להמשך?