תמונות

חיפושים אחר תינוק בפזורה הבדואית צילום: משטרת ישראל