תמונות

מטבח לפני השיפוץ, ג צילום: שיר זלצברג ועמרי ג'ינו