תמונות

טל בן חיים רודף אחרי ימפולסקי, משומר מביט (משה חרמון)