תמונות

סמדר אקראי בצילומי "לא התכוונתי" (יובל מירון)