תמונות

רוצים לשכוח מההפסד בגביע. מוסינזון ומור (צילום: אלן שיבר)