תמונות

לוצ'יוני, העיף את קייבו מהגביע (gettyimages)