תמונות

הצגה של איש אחד. הפעם אף אחד גם לא ינסה להפריע. בולט (gettyimages)